Na objektu Kalírny 3 byla dokončena generální oprava střechy a světlíků. Zároveň byla osazena nová průmyslová vrata, vybudována příjezdové komunikace a opravena okna a podlahy. Nyní je hala o ploše 2550 m2 připravena pro užívání, a to pro účely skladování nebo výroby.